• slide01
 • slide02
 • slide03

Velkommen til Prærien – Aulum Kristne Daginstitutions hjemmeside! Vi har det godt, og vi glæder os dagligt over, at der på Prærien er "højt til loftet og vidt til væggene".

Besøg vores facebook-side

 •  
 •  
 •  
 •  

Hvad kendetegner Prærien

 • Prærien vil stræbe efter at inspirere børns fantasi, og at ”Prærien” med sine store vider og ”høje himmel” giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at ”indtage nyt land”. Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering forsøger altid at tilgodese nærhedsprincippet og udtrykke, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

   

 • Det unikke menneske
  Det unikke menneske er skabt i Guds billede. Gud har skabt mulighed for, at det enkelte barn er medskaber på sin egen unikke livshistorie og dermed har ansvar for sit liv. Mennesket er sammen med andre unikke mennesker.


  Glæde og begejstring
  Glæde og begejstring over det liv, Gud giver alle mulighed for at opleve, giver lyst til ”at være” og sammen skabe et sted, hvor alle kan lide det liv, de lever.


  Fælleskab
  Præriens fælleskab ”bindes sammen af” fælleskabet med Gud, at alle har mulighed for trygge og positive sammenhænge, hvor de kan udfordre sig selv og andre. Fællesskabet er en forudsætning for, at vi kan være medskaber af og tage ansvar for hinandens muligheder.

   

 • Vuggestuegruppen, Jordegern, arbejder med afsæt i daginstitutionens værdier og pædagogisk praksis. Vuggestuealderen er de tre vigtigste år i et barns liv, her udvikles og dannes barnets grundlæggende identitet. Alle børn er skabt unikt og skal anerkendes for deres forskellighed.
  Derfor ønsker vi at styrke barnets selvværd og selvtillid, ved at arbejde med, at give det gode oplevelser af at være selvhjulpen. Ud fra barnets kunnen og lyst støtter vi det til selv at spise, mærke på maden, kravle op og ned fra stolene, af- og påklædning m.m
  Vi vil skabe tryghed for barnet gennem en genkendelig hverdag med fast dagsrytme og rutiner, der tilpasses barnets egen udvikling og søvnrytme.
  Vi ligger stor vægt på at være nærværende og omsorgsfulde, gå i øjenhøjde med barnet samt lytte til dets ønsker og behov.

   

 • Vi har opdelt børnene i 3 grupper, ”Vildhestene”, ”Bøflerne” og ”Bjørnene”. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det liv der leves i gruppen. Der er ikke faste ”skiftetidspunkter”. Børnene skifter gruppe når vi vurdere at de er klar til det.
  Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange. Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien.
  Bøflerne er Præriens gruppe for de ”mellemste” årgange. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.
  Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.